Đô thị giác

Khai mạc triển lãm: 08.11.2007 @6pm
Triển lãm mở tới 15.12.2007
Địa điểm: Sàn Art
23 Lý Tự Trọng, Quận 1
TP.HCM

 

 

“Đô thị giác” là một nỗ lực tái hình dung bối cảnh đô thị và để hiểu trải nghiệm của chúng ta về thành phố thông qua nhiếp ảnh. Trong khi một số tác phẩm khảo sát liệu kiến trúc thành phố có hòa hợp không hay lại xâm phạm đến không gian thiên nhiên, một số khác định nghĩa lại thiên nhiên trong bối cảnh đô thị. Những tác phẩm này cũng phản ánh trải nghiệm của các cư dân đô thị  thông qua sự thúc đẩy, tốc độ và sự sắp xếp lặp lại của họ.

Một khía cạnh quan trọng khác của “Đô thị giác” là các nghệ sĩ tham gia được yêu cầu chuyển những bức ảnh về Việt Nam thông qua phương tiện kỹ thuật số. Điều này bổ sung một lớp nghĩa khác cho khái niệm đương đại về sự năng động của đô thị, liên hệ đến việc những khu vực và ranh giới hữu hình đã được thay thế một cách sâu sắc bởi mạng lưới kỹ thuật số và công nghệ không dây. Do đó, “Đô thị giác” không chỉ ghi lại biểu hiện vật chất của quá trình đô thị hóa không bao giờ kết thúc, mà còn khám phá những ý nghĩa và cấu trúc ngầm bằng cách tìm hiểu các tác động về xã hội và văn hóa.