Cứu Sàn Art

Khai mạc triển lãm: 04.09.2008 @6pm
Triển lãm mở tới 27.09.2008
Địa điểm: Sàn Art
23 Lý Tự Trọng, quận 1
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Sàn Art là một nguyên nhân chính đáng để nhận đuợc sự giúp đỡ của quí vị, để hỗ trợ cộng đồng mỹ thuật địa phương

Ngày 18 tháng 9 lúc 18h, Sàn Art sẽ tổ chức buổi tiếp tân gây quỹ.  Triển lãm được tổ chức từ 04/09 đến 27/09.

Thành lập vào tháng 10 năm 2007, Sàn Art là không gian duy nhất được điều hành bởi các nghệ sĩ tại Việt Nam, để giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước theo các chương trình được định hướng. Tập trung hướng tới sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam đương đại, Sàn Art cũng đã giới thiệu các buổi giao lưu được thực hiện bởi các nghệ sĩ, giám tuyển, sử gia, những người đã chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức tới các độc giả của Sàn Art. Tài chính hoạt động của Sàn Art chủ yếu thông qua các đóng góp cá nhân, và tổ chức dưạ trên từng dự án cụ thể, và gần đây là doanh thu  nhỏ từ các tác phẩm đã được triển lãm.

CỨU SÀN ART: cuộc gây quỹ hỗ trợ mỹ thuật Việt Nam đương đại có thể thực hiện được là nhờ sự hỗ trợ của các nghệ sĩ Việt Nam đương đại trong và ngoài nước, những người đã hào phóng trao tặng cho mục đích chính đáng này. Mục tiêu của cuộc triển lãm này là gây quỹ bằng cách bán các tác phẩm, để hỗ trợ cho việc duy trì Sàn Art trong tương lai như là một phòng triển lãm, phòng đọc, nơi hỗ trợ và điểm gặp gỡ sáng tạo.