Workshop: Viết đơn xin tài trợ

Bạn cần kinh phí để thực hiện tác phẩm của mình? Bạn và bạn bè của bạn muốn đề xuất một cuộc triển lãm nhưng gặp khó khăn về kinh phí ? Bạn cần hỗ trợ chi phí đi lại để thực hiện một dự án nghệ thuật?

Nghệ sỹ khắp nơi trên thế giới đều gặp phải vấn đề thiếu kinh phí thực hiện tác phẩm, và nếu không nhờ sự giúp đỡ của những quỹ nghệ thuật có lẽ nhiều dự án nghệ thuật sẽ không có cơ hội ra đời. Ờ Châu Á, mặc dù còn ít, nhưng đã có một mạng lưới các quỹ nghệ thuật cung cấp một số khoản tài trợ cho nghệ sỹ. Những khoản tài trợ này hoạt động với mục đích và quy mô khác nhau, và đòi hỏi người tham gia phải tuân theo một số hướng dẫn cụ thể trong quá trình đăng ký. Tại ‘Workshop: Viết đơn xin tài trợ’, Zoe sẽ nói về hai quỹ khác nhau liệt kê phía dưới, mục đích trong việc hỗ trợ của quỹ và quá trình đăng ký xin tài trợ, giúp cho bạn có một cái nhìn khái quát hơn về những thông tin cần thiết và những chiến lược cần thiết trong cách suy nghĩ và trình bày để bạn có thể đạt được mục đích của mình.

Chúng tôi khuyến khích bạn đặt ra nhiều câu hỏi trong quá trình workshop để có thể học một cách hiệu quả nhất cách viết tốt. Workshop sẽ diễn ra bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Zoe là đồng Giám đốc Điều hành và Giám tuyển của Sàn Art với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc viết đơn xin tài trợ, và đã nhận được 10 khoản tài trợ đáng kể cho công việc của cô từ những quỹ quốc tế.