Văn hoá như động lực cho phát triển

Trong thời đại hiện nay, chúng ta đã được chứng kiến những di sản văn hoá khổng lồ từ những nền văn minh giàu có và đa dạng trên thế giới: từ Machu Picchu đến các Kim Tự Tháp cổ đại, từ Đấu trường La Mã đến đền thờ Parthenon ở Hy Lạp, đền thờ Angkor Wat và cung điện Taj Mahal. […] Văn hoá và nghệ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong việc khơi nguồn cảm hứng trí tuệ, tái tạo phong tục truyền thống, và xây dựng những mối liên kết trong xã hội. Nghệ thuật và văn hoá có khả năng định hình tương lai của chúng ta, nhưng chúng còn đồng thời là một giải pháp cho những vấn đề xã hội trong các cộng đồng trên toàn thế giới. […] Nghệ sĩ là một phần tất yếu trong cộng cuộc tái định hình sự phát triển và đối mặt với những vấn đề khó khăn trong xã hội. Nghệ thuật kích thích quần chúng suy nghĩ sáng tạo và truyền cảm hứng cho xã hội phát triển theo nhiều mặt.’

Boris Dittrich

Ông Boris Dittrich, Thành viên Điều hành Quỹ Hoàng tử Claus (Hà Lan) đến thăm Việt Nam vào tháng 10/2015 và sẽ có buổi nói chuyện về sức mạnh thúc đẩy của văn hoá và nghệ thuật, sử dụng dẫn chứng từ các dự án nghệ thuật và cộng đồng khắp thế giới. Thân mời các bạn đến nghe và chia sẻ suy nghĩ!

Buổi nói chuyện miễn phí và có phiên dịch.

**

Mạng lưới Quỹ Hoàng tử Claus và Sàn Art là nhà tài trợ chính cho chương trình ‘Nhận thức Thực tại’ 2013 – 2016