Truy đuổi Lạ thường |
Phiên IV –
Nghĩ qua Giám tuyển

Khai mạc triển lãm: 07.08.2018 
Triển lãm mở tới 10.08.2018
Địa điểm: Sàn Art Library

 

Truy đuổi Lạ thường, khai giảng lần đầu vào mùa hè năm 2018, là một khoá học dành cho giám tuyển mới ở Đông Nam Á, cung cấp các kỹ năng lý thuyết và thực tiễn nhằm hỗ trợ công việc nghiên cứu, viết và giám tuyển nghệ thuật đương đại trong những bối cảnh xuyên-địa-phương. Xin vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về chương trình của chúng tôi ở đây.

Thực hành giám tuyển nghệ thuật đương đại bao quát đa dạng các kỳ vọng và yêu cầu khác nhau: tương tác với nghệ sĩ và khán giả; quản lý những quy trình ẩn hiện như viết văn bản diễn giải và tổ chức không gian, trưng bày.

Chơi đùa với gốc ngữ nghĩa của từ ‘curate’ (giám tuyển), các giám tuyển đương đại thường tự hỏi “Làm thế nào để chăm sóc, nuôi dưỡng?” Nhiều giám tuyển được yêu cầu làm việc với bối cảnh quen thuộc lẫn lạ lẫm, như thể thực hành của người giám tuyển đã mặc định là lưu động và không ổn định.

Phiên này khám phá thực hành giám tuyển – các khả thể vốn có của nó – bên ngoài bối cảnh thể chế đã thiết lập, hoặc vượt ra ngoài cấu trúc hiện tồn của một bảo tàng hoặc phòng trưng bày. Đưa ra các câu hỏi thực tiễn và lý thuyết về trách nhiệm đằng sau mục tiêu và đích đến [của công việc] khi các hình thức trao đổi và tiêu dùng truyền thống đang được làm mới, cuộc bàn luận sẽ kích thích chất vấn nhiều vấn đề đạo đức.

Ngoài những bối cảnh thiết chế khuôn mẫu, thực hành giám tuyển đương đại hiện đang phát triển tự sự gì?