Trạng thái độc lập: Diễn đàn toàn cầu về phương pháp thực hành mới

Zoe Butt, đồng giám đốc Sàn Art, tham dự diễn đàn quốc tế kéo dài trong 2 ngày, hội tụ các nghệ sĩ và giám tuyển từ châu Á và Mỹ Latin, để trao đổi và tranh luận về tình trạng của các không gian độc lập và phương pháp thực hành nghệ thuật thay thế.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể ghé thăm http://www.redcat.org/event/state-independence