Thảo luận về Tập thể Nghệ sĩ: Sài Gòn, San Francisco, và xa hơn

Thời gian: 15.08.2019
Địa điểm: Sàn Art
Millennium Masteri
Văn phòng B6.17 & B6.16
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
Ho Chi Minh City, Vietnam
(vào cổng Nguyễn Hữu Hào)

 

Buổi thảo luận do Weston Teruya điều phối 

 

Buổi thảo luận xoay quanh những câu hỏi về cách định nghĩa và vận hành như một tập thể nghệ sĩ, ví dụ như:

  • Thực hành tập thể là gì? Đây có phải là một cơ chế / nền tảng tổ chức để trình bày thực hành cá nhân của các thành viên (hoặc những người khác) không? Nó khác với hình thức NGO không chính thức / tổ chức phi lợi nhuận như thế nào? Đây có phải là một hợp tác trực tiếp trong studio? Các dự án tập thể khác biệt với thực hành cá nhân ra sao? Chúng có khác biệt với các dự án hợp tác ngắn hạn (hoặc dài hạn) không?
  • Bối cảnh cho sự hình thành của tập thể là gì? Tại sao chúng cần thiết? Công việc này đối thoại với các tập thể khác như thế nào? Với những cộng đồng cụ thể như thế nào? Có một khía cạnh xã hội-chính trị vốn có cho công việc của một tập thể? Nếu vậy, điều đó ảnh hưởng đến cách bạn làm việc và nội dung của các dự án của bạn như thế nào?
  • Trong thời điểm hiện tại, có những động lực đặc biệt nào làm cho công việc tập thể trở nên cấp bách hoặc thách thức hơn không?
  • Làm thế nào để làm việc cùng nhau? Đây vừa là một câu hỏi về vận hành (các thành viên đưa ra quyết định như thế nào? làm thế nào để sản xuất tác phẩm / tổ chức dự án?) và một câu hỏi mang tính xã hội (làm thế nào để bạn đàm phán giữa những động lực, căng thẳng và khoảng cách cá nhân?)
  • Vòng đời của một tập thể là bao lâu? Khi nào không còn hữu ích để tiếp tục làm việc cùng nhau?