thân mật phi vật chất: XXX-mas Artist on Artist Special

thân mật phi vật chất: XXX-mas Artist on Artist Special @ Sàn Art 

Thời gian: Thứ Năm, 22.12.2022 @5-7PM
Địa điểm: Sàn Art
Millenium Masteri,
Units B.16 & B.17
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Việt

Thông qua sự thăm dò về chất liệu sáng tác, Bruce Yonemoto và Việt Lê khám phá các cõi phi vật chất, các thi pháp queer thiêng liêng mang đầy hy vọng. Thông qua sự hợp tác của cá nhân họ với các đồng cốt, nghệ nhân và các thành viên cộng đồng người Việt địa phương, các nghệ sĩ thách thức giới hạn của kiến thức Descartes, ranh giới địa chính trị, cũng như các sự thân mật hậu thuộc địa.

Cả hai nghệ sĩ đều gợi lên những nghi lễ lâu đời cũng như những thực hành siêu nghiệm cho thời kỳ khủng hoảng. Chẳng hạn, Yonemoto sử dụng sơn mài – phổ biến ở Nhật Bản và Việt Nam – để phá vỡ sự đối lập giữa Đông và Tây, vật chất và tinh thần, trần tục và nghệ thuật cao quí. Thông qua một tác phẩm sắp đặt bằng đá vỏ chai màu đen quy mô lớn, Yonemoto kêu gọi thực hành bói toán: một bài bình luận về phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông đại chúng như tấm gương và khoảng trống. Sử dụng phim thử nghiệm như một chất liệu, video sắp đặt phi thể loại của Lê là một bộ phim tài liệu âm nhạc kết hợp giữa các cuộc phỏng vấn và hoạt hình để theo dõi chân dung của một ca sĩ nhạc vàng “golden music”. Xem gold-vàng như một phép ẩn dụ, Việt Lê sử dụng tính chất trình diễn hình tượng khói, hành động cắt trong những bức tranh lá vàng để đề cập đến các dòng chuyển động và hiện đại khác biệt của Gutai.

Hai nghệ sĩ cùng nhau tạo ra nghệ thuật trung gian bằng cách sử dụng các phương tiện nghệ thuật khác nhau (tranh vẽ, video, sắp đặt, trình diễn), để lại dấu vết, bài hát, bậc thang như tàn tích – gợi nhớ những gì và những ai trở lại từ tàn tro.