Thảo luận về Tầm Tã

Thứ Năm, ngày 30 tháng 9 vào lúc 6h tối Sàn Art hân hạnh giới thiệu khai mạc triển lãm ‘Tầm Tã’, triển lãm nhóm 5 nghệ sĩ đương đại Hà Nội. Được ‘curated’ bởi nghệ sĩ đi trước và là curator Trần Lương, tổ chức bởi Sàn Art với sự hỗ trợ của Bui Gallery tại Hà Nội cùng với các nghệ sĩ tham gia: Vũ Hồng Ninh, Nguyễn Huy An, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trần Nam và Nguyễn Mạnh Hùng.

Vào Thứ bảy ngày 2 tháng 10, tất cả các nghệ sĩ tham gia triển lãm sẽ thảo luận về tác phẩm và ý tưởng của họ.