Sự bí ẩn Chăm, một hành trình cổ xưa

Khai mạc triển lãm: 08.04.2014 @6:30pm
Địa điểm: Hoa Sen University
Phòng NZ0903, lầu 9
Đại học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1
TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

Inrasara sẽ giải nén lịch sử của ba vương quốc cổ đại làm nên đất nước Việt Nam ngày nay, từ đó nhận định nguyên do tại sao lịch sử phải thừa nhận không chỉ là những tường thuật mang tính áp đặt trong quá khứ, mà còn là, câu chuyện dân tộc nhỏ hơn nhưng không kém quan trọng làm nên sự hợp nhất của một dân tộc, một cộng đồng, một quốc gia.

Rất nhiều huyền thoại xung quanh Việt Nam, từ huyền thoại lịch sử đến văn học. Một huyền thoại cư trú giữa sự kiện và giấc mơ, đôi lúc là sự kiện được thổi phồng và thiếu minh chứng. Những huyền thoại của người Chăm – một tộc người hiện sinh sống ở Việt Nam, Campuchia, Thái Lan… – lưu giữ nhiều câu chuyện chưa được sử sách ghi nhận. Ở bài giảng này, Inrasara chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình, sự đóng góp của người Chăm vào nền văn hóa Việt Nam, từ văn hóa biển cổ đại của Vương quốc Champa (tk 7-1832), trong đó bằng những minh họa cụ thể, ông nói về sự kết nối giữa Champa với Nhật Bản, Champa với Malaysia; hay những câu chuyện quanh địa danh Harok Kah hoặc đức lý của Chế Bồng Nga đầy sức mạnh nhưng không tham lam chiếm hữu cái không phải của mình. Đối với Inrasara, phát hiện những huyền thoại này và cả tính toàn vẹn của nền văn học đa dân tộc Việt Nam, không phải để phá hủy huyền thoại (ví dụ: cách tiếp cận thông qua phân tách huyền thoại thành từng phần nhỏ), mà là để nhận chân giá trị của chúng, từ đó cung cấp ý nghĩa và định hướng cuộc sống đương đại.

______

Inrasara là diễn giả thuộc chương trình ‘Trí / Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.