Sàn Art Laboratory Phiên 1 : Mở Cửa Xưởng & Johanna Calle

Các nghệ sĩ Tuấn Mami , Nguyễn Thị Thanh Mai và Trương Công Tùng sẽ mở cửa xưởng làm việc của họ, giới thiệu các tác phẩm đang sáng tác. Mỗi kỳ ‘mở cửa xưởng’ là mỗi cơ hội để chúng ta thấy nghệ sĩ suy nghĩ và làm việc thế nào, đến và trò chuyện với họ, thảo luận và chia sẻ ý tưởng! Đây là lần Mở cửa xưởng cuối cùng cho đợt nghệ sĩ lưu trú này, trước khi họ có một cuộc triển lãm nhóm tại Sàn Art trong vòng một tháng sau.

Tiếp theo hãy cùng tham gia buổi nói chuyện của nghệ sĩ Johanna Calle (Bogota, Colombia) cũng đang lưu trú tại San Art Laboratory trong 3 tuần lễ tham gia ‘Lục giác không đều: Nghệ thuật Colombia Lưu trú Sáng tác’ – một chương trình nghệ thuật giám tuyển bởi José Roca (Trợ lý Giám tuyển, Nghệ thuật Châu Mỹ Latinh, TATE Modern, London, UK). Triển lãm cá nhân của Johanna Calle khai mạc ngày 13 tháng 9 năm 2012 tại Sàn Art.