Sàn Art Laboratory chuyên sâu

Ngày nay, giám tuyển quốc tế, người viết và nhà sưu tập đang hướng đến Đông Nam Á với sự quan tâm đặc biệt. Tại Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật chúng ta có chuẩn bị cho sự lưu tâm này?  Để nhận biết,  để chuẩn bị, chúng ta cần làm những gì và tại sao?
‘San Art Laboratory chuyên sâu’ là một chuỗi các cuộc nói chuyện, khởi động bởi các diễn giả đặc biệt.