Queer Time & Space – buổi đọc sách và thảo luận vời Fiona Ngô

Queer Time & Space | buổi đọc sách và thảo luận vời Fiona Ngô
Thời gian: Thứ Hai, 14.3.2023 @4:00PM-7:00PM
Địa điểm: Sàn Art
Millenium Masteri,
Units B.16 & B.17
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trong buổi đọc sách này, Fiona Ngô dẫn dắt cuộc thảo luận về các bài giới thiệu của hai cuốn sách Unruly Visions của Gayatri Gopinath, Time Binds của Elizabeth Freeman, và phim ngắn PIRATED! (2000) của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Hoàng. Chúng ta cùng xem xét về sự khái niệm hoá thời gian, không gian, các bộ lưu trữ và khu vực và cách chúng liên kết tới những chấn thương, sự ham muốn, chủ nghĩa đế quốc và tư bản xuyên quốc gia.

———–

Về Unruly Visions:

Trong Unruly Visions, Gayatri Gopinath mang đến các nghiên cứu về queer trong mối liên quan đến các cuộc điều tra về cộng đồng người di cư và sự hiện diện của họ, truy tìm mối tương quan giữa các tác động, lưu trữ, tính khu vực và thẩm mỹ thông qua việc xem xét nhiều loại văn hóa thị giác queer đương đại. Từ phim ảnh, mỹ thuật, thơ ca và nhiếp ảnh, những hình thức văn hóa này—mà Gopinath khái niệm hóa thành những thực hành thẩm mỹ của cộng đồng queer di cư —tiết lộ những sự thân mật của những lịch sử có vẻ khác biệt về sự cư ngụ và di dời thời (hậu) thuộc địa và là sản phẩm của quỹ đạo di cư. Đi ngược lại các công thức tiêu chuẩn về cộng đồng người di cư làm tiền cảnh cho khái niệm quốc gia-dân tộc, cũng như các công thức quen thuộc về tính queer phớt lờ đi giới tính và sự hình thành tính dục trong khu vực, cô tạo ra những cuộc va chạm bất ngờ giữa các tác phẩm của các nghệ sĩ Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Úc và Latinh như Tracey Moffatt, Akram Zaatari và Allan deSouza. Gopinath cho thấy nghệ thuật của họ hoạt động như những kho lưu trữ kỳ lạ trong khu vực, chúng thể hiện những cách hiểu khác nhau về thời gian, không gian và những mối tương quan. Vùng quang học mang tính queer được tạo ra bởi các thực hành thị giác tạo ra các bản đồ giữa-các-vùng-nửa-cầu-Nam, từ vùng này sang vùng khác và giữa cộng đồng người di cư-và-khu vực, thách thức sâu sắc các tiêu chí nghiên cứu khu vực và theo ngành. Do đó, Gopinath cung cấp những quan điểm phê phán mới về chủ nghĩa thực dân, đế chế, sự chiếm đóng quân sự, sự phân biệt chủng tộc và sự xáo trộn của người di cư khi chúng đánh dấu sâu sắc lên cả cơ thể và cảnh quan.

———–

Về Time Binds:

Time Binds là một lập luận mạnh mẽ về sự đan xen của việc bất hòa giữa thời gian và tình dục và việc viết lịch sử có thể vừa mang tính thể hiện mà còn có tính khơi gợi. Thử thách các lý thuyết queer gần đây về sự mất mát và tổn thương, Elizabeth Freeman đề cao niềm vui thể xác trong trải nghiệm và sự thể hiện thời gian khi cô diễn giải một kho lưu trữ chiết trung về văn học, phim, video và nghệ thuật queer. Cô xem xét lại tác phẩm của các nghệ sĩ thị giác nổi lên trong một thế giới đầy tính thị trường của “hậu nữ quyền” và “hậu đồng tính”. Tuy nhiên, họ không hoàn toàn chấp nhận việc tiêu tán quyền lực chính trị và phê phán ngụ ý rằng các cuộc đấu tranh chính trị và xã hội đã giành chiến thắng và chúng đã thuộc về dĩ vãng. Bằng cách dành đặc quyền cho những khoảng trống thời gian và những tự sự vòng vo trong tác phẩm của họ, những nghệ sĩ này đề xuất những cách đưa quá khứ vào những mối quan hệ có ý nghĩa, mang tính biến đổi vào hiện tại. “Sự queer không đồng bộ” này tạo cơ hội để suy nghĩ lại về ý thức lịch sử dưới dạng khiêu khích, do đó chống lại các phương pháp viết sử truyền thống theo chủ nghĩa Mác. Trọng tâm trong lập luận của Freeman là các khái niệm về định lượng thời gian, việc sử dụng thời gian để giúp cơ thể mỗi người đạt tới năng suất tối đa; sự trì trệ của thời gian, sức hút nội tại của quá khứ đối với tính cách mạng của hiện tại; và lịch sử khơi gợi, việc sử dụng có ý thức cơ thể như một kênh và phương tiện để hiểu quá khứ. Time Binds nhấn mạnh sự phê phán về thời gian và lịch sử là rất quan trọng đối với tính chính trị của queer.