Quá khứ trong ngôn từ và hình ảnh

Nghệ sĩ – nhà làm phim Nguyễn Trinh Thi sẽ thảo luận về những mối tương quan và khác biệt trong cách lịch sử được diễn giải giữa văn viết (thi ca, tiểu thuyết, truyện ngăn và nghệ thuật thị giác như video art, điện ảnh, nhiếp ảnh. Trong đó, người cầm bút hay nghệ sĩ phải đối mặt với những thử thách khi họ dùng những chất liệu thời gian, lịch sử để hình thàh những tác phẩm sáng tạo mới.

Nghệ sĩ John Monteith và nhà thơ BT Shaw cũng chia sẻ kinh nghiệm làm việc của họ và những tác phẩm được triển lãm trong “Nỗi nhớ dội về”.