Phương pháp của một nghệ sĩ

Khai mạc triển lãm: 18.03@6:30pm
Địa điểm: Sàn Art Lab
40/18 Phạm Viết Chánh,
Bình Thạnh, Tp.HCM

 

Các tranh vẽ, tác phẩm nhiếp ảnh và video của Adriana Bustos đi từ nghiên cứu thông qua điều tra và tư liệu hoá, thể hiện rõ trong ‘Proyecto 4×4’: cuộc sống của những con ngựa của những người tái chế bìa carton ở Argentina; đến ‘Anthropology of the Mule’, dựa trên những câu chuyện song hành của các tuyến đường thuộc địa thương mại và các tuyến đường buôn bán ma túy ở châu Mỹ La-tinh. Từ năm 2012, cô đã tham gia một dự án bao gồm một loạt các bản đồ được đặt tên ‘Imago Mundi’. Những tác phẩm này đã thiết lập nền móng cho một thông tin-đồ họa-luận, trong đó hình ảnh (dữ liệu) được thu thập từ tài liệu lưu trữ, nghiên cứu thực địa, phỏng vấn; thường được cộng tác bởi chính các thành tố trong dự án và các chuyên gia liên ngành có liên quan. Adriana Bustos xem bản đồ của mình như vật chất protein, đơn vị cơ bản của một vũ trụ mà các bản đồ này tạo nên hy vọng về một cách tiếp cận khác để miêu tả thế giới.

Trong buổi nói chuyện này, Adriana sẽ chia sẻ quá trình nghiên cứu và tạo dựng tác phẩm của mình, tập trung vào sự thay đổi thực hành từ một phương tiện/góc nhìn cụ thể sang phương tiện/góc nhìn khác dựa trên các phương pháp luận của cô.

Adriana Bustos sinh ra ở Cordoba, Argentina, năm 1965. Cô học tại trường Mỹ thuật Figueroa Alcorta và Khoa Tâm lý học tại Đại học Quốc gia Córdoba. Hiện làm việc tại Buenos Aires, Adriana xem công việc của mình như “một không gian cho kiến thức, trong đó cách kiến tạo ý nghĩa dựa trên các công cụ trực quan và kỹ thuật nghiên cứu có thể cung cấp các yếu tố để sản xuất tri thức”.

www.ignacioliprandi.com/bus001ing.html 

______

Adriana Bustos lưu trú lại Sài Gòn một tháng trong dự án Kích/Nghĩ, thuộc dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.