Phục hồi và phát triển văn hóa vật thể

Khai mạc triển lãm: 08.11.2013 @6:30pm
Địa điểm: RMIT
Phòng 5.2.02/03
21 Phạm Ngọc Thạch, Q. 3, TP HCM

 

Tính cội nguồn và sáng tạo là những thuộc tính quan trọng tạo nên sự hình thành và phát triển của văn hoá vật thể tại một địa phương. Qua phân tích một chất liệu cụ thể, vải lụa đen ở Tân Châu – An Giang, TS. Trương Thị Kim Chuyên, giảng viên Khoa Địa Lý Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM thảo luận về mối quan hệ giữa nơi chốn, cộng đồng, nguyên liệu/chất liệu và các thực tế sáng tạo, vốn là những hợp phần cần thiết cho sự duy trì và làm mới truyền thống. Tác giả xem xét các thách thức trong việc nuôi dưỡng và phục hồi văn hoá vật thể, trong một xã hội còn nặng về yêu thích các sản phẩm nhập ngoại, đồng thời cho ví dụ về cách thức đẩy mạnh sáng tạo trong việc sử dụng các chất liệu, các vật phẩm văn hoá, làm cách nào để nuôi dưỡng, đảm bảo chúng bền vững, có ý nghĩa và tương thích trong đời sống hiện đại.

—–

TS. Trương Thị Kim Chuyên là diễn giả thuộc chương trình ‘Trí / Thức’, nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.