Phòng Thí Nghiệm Sàn Art Mở Rộng : Ngày 1

Ngày nay, giám tuyển quốc tế, người viết và nhà sưu tập đang hướng đến Đông Nam Á với sự quan tâm đặc biệt. Tại Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật chúng ta có chuẩn bị cho sự lưu tâm này? Để nhận biết, để chuẩn bị, chúng ta cần làm những gì và tại sao? ‘

San Art Laboratory Chuyên sâu’ là một chuỗi các cuộc nói chuyện về vấn đề này, khởi động bởi các diễn giả đặc biệt

Tại sao lại quan trọng khi ta biết rõ ta?’
Nghệ sĩ nói chuyện: Trần Lương, Dinh Q Le
Số người tham dự : 35

Là một nghệ sĩ và nhà tư tưởng văn hóa, suy nghĩ thấu đáo về việc chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu và chúng ta muốn đi đến đâu nó quan trọng thế nào? Nó quan trọng thế nào khi làm những dự án sáng tạo cùa chúng ta tương xứng và mang tính phê phán với thời đại chúng ta đang sống? Những câu hỏi nào chúng ta nên tự đặt ra cho mình với tư cách là người có tư tưởng sáng tạo và tại sao? Trong thế giới nơi mà các dự án nghệ thuật của chúng ta không chỉ được mong muốn chiêm ngưỡng trong nước mà cả nước ngoài, nó quan trọng thế nào khi chúng ta hiểu rằng tác phẩm của chúng ta có thể hiểu được từ cả trong nước và quốc tế?