Philippe Descola: Về Nghiên cứu Nhân học

Một buổi thuyết trình và thảo luận nhóm

Thời gian: sáng ngày 27.4.2019 @10 – 11:30
Địa điểm: Sàn Art

Giáo sư Philippe Descola sẽ trình bày về Nghiên cứu Hình tượng và Nhân học tại Sàn Art, và tham gia một thảo luận nhóm về tiếp cận nhân học và thực hành sáng tác trong bối cảnh nghệ thuật Việt Nam.

Sự kiện sẽ giới hạn mời 15 người đăng ký đầu tiên tham gia. Cảm ơn bạn!

***

Tiểu sử Diễn giả:

Philippe Descola bắt đầu quá trình nghiên cứu dân tộc học về rừng nhiệt đới Amazon, dưới sự dẫn dắt của Claude Lévi-Strauss, tập trung vào mối quan hệ giữa xã hội bản địa và môi trường của họ. Ông đã công bố rộng rãi nghiên cứu thực địa của mình về người Achuar ở Ecuador và phân tích so sánh về mối quan hệ giữa con người và thực thể phi nhân, bao gồm hình ảnh. Ông là giáo sư nhân học tại Collège de France và là giám đốc nghiên cứu tại École des Hautes Études en Science Sociales, Paris. Một số sách bằng tiếng Anh của ông gồm Trong Xã Hội của Tự Nhiên (In the Society of Nature), Chạng Vạng Lưỡi Giáo (The Spears of Twilight), Bên Kia Tự Nhiên và Văn Hoá (Beyond Nature and Culture), Sinh Thái của Kẻ Khác (The Ecology of others). Ông đã được trao Huy chương vàng của Trung tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia, giải thưởng khoa học cao nhất ở Pháp. Philippe Descola là một thành viên Học viện Anh và là thành viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

***

Sự kiện sẽ sử dụng tiếng Anh (cùng hỗ trợ dịch tiếng Việt nếu cần).

***

1. Chuyến thăm của giáo sư Philippe Descola tại Hồ Chí Minh do EFEO, IRD và Viện Pháp tổ chức.
2. Một hội thảo liên quan vào ngày 25/4, 6:30pm ở IDECAF