Những tín hiệu từ ngoại vi

Dự án được bắt đầu bởi Dinh Q Lê tại Tp. Hồ Chí Minh vào 2010 và hiện đang ở giai đoạn thứ hai, với sự cộng tác của 3 nghệ sỹ tại Medellin: Camila Botero, Valentina Canseco và Daniel Felipe Escobar
Hai thành phố, với bối cảnh xã hội tương tự, đối xứng tại một số điểm gặp
Hai thành phố đang dần hồi phục khỏi một lịch sử nhiều xung đột chính trị và đau thương
Một nơi thì hạn chế kiến thức để tự vệ, còn nơi kia thì tìm cách phổ biến kiến thức để bảo vệ bản thân
Dự án đang trong quá trình thực hiện ……