Những kiến thức khác

Khai mạc triển lãm: 02.11.2013 @6pm
Địa điểm: ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Phòng D.404
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Thực hành nghệ thuật đã trải qua những thay đổi lớn trong thế kỷ trước. Hiện tại, các môn nghệ thuật đặt trọng tâm vào việc mài dũa kỹ năng, chú trọng đến hình thức thể hiện thông qua tìm tòi, nghiên cứu, phản ánh dấu vết lịch sử lên xã hội hiện đại bằng những phương cách nghệ thuật. Tương tự như thành quả kiến thức mà giới khoa học đã đúc kết, giới nghệ thuật giúp con người hiểu rõ hơn thế giới phức tạp và luôn thay đổi quanh họ. Thông qua những cách thức và ngôn ngữ biểu hiện đặc trưng, người nghệ sĩ góp phần xây dựng kiến thức toàn cầu theo cách riêng, không kém phần thiết yếu. Bài thuyết trình này dẫn luận một vài ví dụ gần đây về việc thực hành nghệ thuật bao gồm quá trình nghiên cứu và cộng tác đa ngành.

—–

Ute Meta Bauer là diễn giả thuộc chương trình ‘Trí / Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.