Những Cử Chỉ Phụ: Nói chuyện cùng Lian Ladia

Cử chỉ “minor” (phụ/nhỏ) trong công việc nghệ thuật và giám tuyển là những động tác nhỏ, phơi bày rạn nứt, mở lối cho những chân lý mới trong hoạt động làm triển lãm. Phần trình bày của Lian Ladia gồm các điển cứu như triển lãm “Picasso ở Palestine” do Khaled Hourani và Charles Esche giám tuyển, triển lãm “Khai thác Bảo tàng” của nghệ sĩ Fred Wilson, dự án riêng của Lian Ladia với Sidd Perez mang tên Planting Rice (Trồng Lúa): một dự án giám tuyển hợp tác khởi nguồn ở Manila, Philippines, và cuối cùng, nghiên cứu của Lian về dự án “Những Thế Giới Va Chạm” của nghệ sĩ Carlos Villa sẽ được giới thiệu tại Singapore Biennale sắp tới (tháng 11/2019).