Nhóm đọc “Woman, Native, Other – Writing Postcoloniality and Feminism” bởi Trịnh T. Minh Hà 

Thời gian: 12.10.2019 @18:30
Địa điểm: Sàn Art
Millennium Masteri
Văn phòng B6.17 & B6.16
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
Ho Chi Minh City, Vietnam
(vào cổng Nguyễn Hữu Hào)

 

Một số câu hỏi và chủ đề chúng ta sẽ suy nghĩ về và thảo luận trong buổi đọc này gồm: Tìm hiểu về “writing women” và “writing body”; Làm thế nào để viết về một nhóm người, một văn hoá khác; Lịch sử của một văn hoá được xây dựng từ câu chuyện của họ (History/Heritage from Below); Trong bối cảnh giải thuộc địa, liệu những lý luận của tác giả vẫn còn hiệu quả?

*Về cuộc sách Woman, Native, Other:

“Trong nghiên cứu dài hơi đầu tiên của mình, Trịnh Minh-ha quan sát những quá trình dời chuyển hậu thuộc địa – lai ghép văn hóa và thực tế giải trung tâm, bản ngã phân mảnh và căn tính đa sắc, tiếng nói bên lề và ngôn ngữ nứt rạn. Làm việc với một số lĩnh vực giao thoa lẫn nhau – nghiên cứu về tính nữ, nhân học, phê bình văn hóa, phê bình văn học, và lý thuyết nữ quyền, cô sử dụng nhiều diễn ngôn đương đại dưới một hình thức phản biện, đặt câu hỏi lại cho những nền tảng lý luận và văn học (coi tính nam là chuẩn mực).”

Buổi đọc do Linh Lê điều phối.