Sự thật, cái tôi và chủ nghĩa vị Giác Ngộ

Khai mạc triển lãm: 21.01.2014 @18:30
Địa điểm: Đại học Hoa Sen
Phòng NZ0204
8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM

 

 

Thanes Wongyannava bàn về ý tưởng của ông xung quanh ‘Chủ nghĩa vị Giác ngộ’ (‘Buddhocentrism’), dựa trên ý thức rằng đạo Phật trong cuộc sống đương đại đã vượt ra khỏi trung tâm ‘giác ngộ’ của tôn giáo và góp dựng một hệ tư tưởng mới xung quanh sự ‘hoan hỉ’, những gì mang lại niềm vui đơn giản, đáp ứng mong mỏi của đám đông và do vậy thành ra phổ biến. Ông sẽ dùng các ví dụ trong nghệ thuật thị giác để minh hoạ cho thái độ này, đồng thời kiểm định cách chúng ta thông hiểu ‘cái tôi’ và ‘sự thật’ trong xã hội như vậy.

—–

Thanes Wongyannava là diễn giả thuộc chương trình ‘Trí / Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.