Lab 4: Nghệ sỹ nói chuyện

Lê Phi Long, Lại Thị Diệu Hà và Nguyễn Văn Đủ là ba nghệ sĩ rất khác nhau cả về quá trình thực hành và quan điểm nghệ thuật. Mời các bạn đến nghe các nghệ sĩ chia sẻ về ‘thí nghiệm’ của họ trên các chất liệu khác nhau, với những đối tác khác nhau, với cùng mục tiêu khám phá những ý tưởng tiềm ẩn trong “Tâm trí, Xác thể, Vật chất’!