Nghệ sỹ nói chuyện: Chọn Chuyển

Các nghệ sĩ phiên 6 của Sàn Art Laboratory vừa kết thúc kỳ lưu trú của mình với triển lãm nhóm ‘Chọn Chuyển’. Orawan Arunrak đúc kết những giấc mơ sở hữu một nơi chốn bất kỳ ở Việt Nam trong những bức tranh nhỏ màu hồng. Trần Tuấn bắt đầu với câu chuyện về những lựa chọn tuy không xuất phát từ anh nhưng hệ quả của chúng đuổi theo anh dai dẳng; với tác phẩm video thử nghiệm đầu tay, anh kể một câu chuyện mới với những suy nghiệm mới. Tạ Minh Đức cũng dõi theo một truyền thuyết về sinh tồn để vừa đặt câu hỏi về ý thức tự thân, vừa tìm cách giải quyết những xung đột giữa tự nhiên với con người và trong nội thể con người. Mời các bạn đến lắng nghe suy niệm, quá trình thử nghiệm ý tưởng và hình thành tác phẩm của 3 nghệ sĩ trong 6 tháng vừa rồi!