Lưu trữ: Như một Khái niệm/nguồn/hình thức

Claire Hsu, giám đốc điều hành và là người sáng lập ra Asia Art Archive, bàn về tầm quan trọng của lưu trữ trong công tác nghệ thuật và  lịch sử nghệ thuật đương đại.

Trong một thời gian ngắn Asia Art Archive đã trở thành dự án kết nối mỹ thuật quan trọng nhất ở Châu Á.

Trụ sở đặt tại Hồng Kông, AAA là một tổ chức trẻ và năng động, thành lập vào năm 2000 như là sự hưởng ứng để đẩy mạnh các sự kiện, triển lãm mỹ thuật đương đại Châu Á trên khắp thế giới. Đây là mô hình trung tâm giáo dục mỹ thuật và thư viện đầu tiên, với bộ sưu tập các nguồn tài liệu toàn diện về cơ bản và chuyên sâu của mỹ thuật Châu Á trên thế giới, với hơn 20,000 tiêu đề dễ truy cập được giới thiệu tới mọi người miễn phí tại trụ sở chính với diện tích 4,000 mét vuông và truy cập từ website.