Thời gian: 12 & 13.06.2019
Địa điểm: Cà Phê Thứ Bảy Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6 năm 2019, Sàn Art ra mắt phiên bản thứ hai của Truy Đuối Lạ Thường, lần này, là dưới dạng khoá học tập trung vào khu vực giao thoa giữa giám tuyển nghệ thuật thị giác và lĩnh vực sân khấu thông qua các bài tập thực hành làm sân khấu và thảo luận chuyên sâu về cơ thể, âm thanh, không gian, và thời gian của biểu diễn.

Những người hướng dẫn khoá học đến từ nhiều ngành khác nhau liên quan tới thị giác và biểu diễn, bao gồm nghiên cứu sân khấu và điện ảnh, kịch hình thể, diễn xuất Noh, phương tiện truyền thông mới, thiết kế nhà hát và sản xuất kịch. Thông qua quá trình trình bày và làm cùng nhau, những kiến thức và kỹ năng trong khoá học được thảo luận, tranh cãi, tinh chỉnh và tích hợp vào mỗi dự án của người tham gia. Lớp học cùng nhau tìm hiểu làm thể nào để những bài học về dàn dựng, di chuyển, đạo diễn, hợp tác và hoàn thành một dự án có thể tăng cường những chiến lược cá nhân của mỗi học viên trên hành trình truy đuổi lạ thường của họ, dù là trong lĩnh vực biểu diễn hay nghệ thuật thị giác, dù là giám tuyển, nhà sản xuất, diễn viên, nghệ sĩ thị giác, người viết hay người xem nghệ thuật.

PHIÊN 8
Về Dựng kịch không kịch bản

DIỄN GIẢ
Liu Xiaoyi
Nghệ sĩ
Giám đốc Nghệ thuật, Emergency Stairs, Singapore

Phiên này giới thiệu một vài thành tố nền tảng trong quá trình tạo ra một tác phẩm sân khấu với một cá nhân và một nhóm. Các bài tập bao gồm khởi động cơ thể, tạo kịch dưới giới hạn thời gian, tạo kịch với một vật phẩm đơn lẻ, tạo kịch với giọng nói hoặc văn bản. Học viên được mời thảo luận và đặt câu hỏi về quá trình làm tác phẩm sân khấu cũng như suy nghĩ sâu sắc về các mảng nền tảng khác nhau trong sân khấu, như không gian, thời gian, cơ thể, từ vựng, cấu trúc, lớp lang, tường thuật, câu hỏi, vấn đề, công nghệ, giao tiếp, đọc, bình luận, tóm tắt, tài liệu hoá, và trao đổi hướng nhìn.

 

Với sự hỗ trợ từ Arts Network Asia & Quỹ nhà Đậu