LẶNG THINH | TRÀO PHÚNG – Về Tự sự và Kể chuyện

Thời gian: 07.06.2019
Địa điểm: Cà Phê Thứ Bảy Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6 năm 2019, Sàn Art ra mắt phiên bản thứ hai của Truy Đuối Lạ Thường, lần này, là dưới dạng khoá học tập trung vào khu vực giao thoa giữa giám tuyển nghệ thuật thị giác và lĩnh vực sân khấu thông qua các bài tập thực hành làm sân khấu và thảo luận chuyên sâu về cơ thể, âm thanh, không gian, và thời gian của biểu diễn.

Những người hướng dẫn khoá học đến từ nhiều ngành khác nhau liên quan tới thị giác và biểu diễn, bao gồm nghiên cứu sân khấu và điện ảnh, kịch hình thể, diễn xuất Noh, phương tiện truyền thông mới, thiết kế nhà hát và sản xuất kịch. Thông qua quá trình trình bày và làm cùng nhau, những kiến thức và kỹ năng trong khoá học được thảo luận, tranh cãi, tinh chỉnh và tích hợp vào mỗi dự án của người tham gia. Lớp học cùng nhau tìm hiểu làm thể nào để những bài học về dàn dựng, di chuyển, đạo diễn, hợp tác và hoàn thành một dự án có thể tăng cường những chiến lược cá nhân của mỗi học viên trên hành trình truy đuổi lạ thường của họ, dù là trong lĩnh vực biểu diễn hay nghệ thuật thị giác, dù là giám tuyển, nhà sản xuất, diễn viên, nghệ sĩ thị giác, người viết hay người xem nghệ thuật.

PHIÊN 5
Về Tự sự và Kể chuyện

DIỄN GIẢ
Đào Lê Na, PhD
Trưởng bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh, Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên này giới thiệu các định nghĩa cơ bản về cốt truyện và tự sự thông qua các ví dụ trong điện ảnh cổ điển và đương đại như các case studies. Học viên được hướng dẫn áp dụng các kỹ thuật kể chuyện để chia sẻ các đề xuất sáng tạo của riêng mình cũng như phê bình và phản hồi phần trình bày của nhau.

 

Với sự hỗ trợ từ Arts Network Asia & Quỹ nhà Đậu