LẶNG THINH | TRÀO PHÚNG – Gặp Mặt: Về Lặng Thinh | Trào Phúng và thực hành của nhà Sản xuất Nghệ thuật trong bối cảnh địa phương

Thời gian: 01.06.2019
Địa điểm: Cà Phê Thứ Bảy Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6 năm 2019, Sàn Art ra mắt phiên bản thứ hai của Truy Đuối Lạ Thường, lần này, là dưới dạng khoá học tập trung vào khu vực giao thoa giữa giám tuyển nghệ thuật thị giác và lĩnh vực sân khấu thông qua các bài tập thực hành làm sân khấu và thảo luận chuyên sâu về cơ thể, âm thanh, không gian, và thời gian của biểu diễn.

Những người hướng dẫn khoá học đến từ nhiều ngành khác nhau liên quan tới thị giác và biểu diễn, bao gồm nghiên cứu sân khấu và điện ảnh, kịch hình thể, diễn xuất Noh, phương tiện truyền thông mới, thiết kế nhà hát và sản xuất kịch. Thông qua quá trình trình bày và làm cùng nhau, những kiến thức và kỹ năng trong khoá học được thảo luận, tranh cãi, tinh chỉnh và tích hợp vào mỗi dự án của người tham gia. Lớp học cùng nhau tìm hiểu làm thể nào để những bài học về dàn dựng, di chuyển, đạo diễn, hợp tác và hoàn thành một dự án có thể tăng cường những chiến lược cá nhân của mỗi học viên trên hành trình truy đuổi lạ thường của họ, dù là trong lĩnh vực biểu diễn hay nghệ thuật thị giác, dù là giám tuyển, nhà sản xuất, diễn viên, nghệ sĩ thị giác, người viết hay người xem nghệ thuật.

PHIÊN 1
Gặp Mặt: Về Lặng Thinh | Trào Phúng và thực hành của nhà Sản xuất Nghệ thuật trong bối cảnh địa phương

DIỄN GIẢ
Trà Nguyễn
Quyền Giám đốc, Sàn Art
Sáng lập ‘The Run – A Theater Project’

Nguyễn Thị Minh, M.A
Giảng viên Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Đào Lê Na, Ph.D
Trưởng bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh, Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các diễn giả giới thiệu về thực hành cá nhân của mình và cùng lớp học thảo luận về cơ hội và thách thức cho những người làm văn hóa ở Việt Nam. Từ những lĩnh vực quan tâm nghiên cứu cá nhân của các diễn giả, phiên này tập trung đối thoại về ứng dụng của ký hiệu học, tự sự học và sân khấu hậu kịch để xem và suy nghĩ về các tác phẩm và thực hành nghệ thuật đương đại ở Việt Nam và quốc tế.

 

Với sự hỗ trợ từ Arts Network Asia & Quỹ nhà Đậu