LABMOBILE VỚI NHÀ LÀM PHIM VIỆT THUÝ

Thời gian: 08.08.2019 @18:30
Địa điểm: Sàn Art
Millennium Masteri
Văn phòng B6.17 & B6.16
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
Ho Chi Minh City, Vietnam
(vào cổng Nguyễn Hữu Hào)

 

Đường Chạy và Sàn Art mời các bạn tham dự buổi chiếu phim pop-up và critique của Việt Thuý, nghệ sĩ Đường chạy phiên thứ nhất. Việt Thuý sẽ chiếu phim, trình bày về thực hành của mình, và mời mọi người thảo luận, phê bình về thẩm mỹ và kĩ thuật làm phim.

Lời cảm ơn đặc biệt đến dự án Đường Chạy