LabMobile với nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên

Thời gian: Thứ 3 ngày 23 tháng 5, 2017
Địa điểm: The Factory, 15 Nguyễn Ư Dĩ, District 2, HCMC

 

Phiên này của LabMobile đến thăm triển lãm “Quên lãng Nên thơ” của nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên tại The Factory. Người tham gia được mời tới hành trình uốn lượn giữa miền quên lãng, lịch sử và mường tượng tại triển lãm. Chúng ta bắt đầu chuyến thăm với tác phẩm video Giấc trưa nhiệt đới trước khi bước vào tham quan những trang sách của tác phẩm Đắc-Lộ viễn du Số 1 – 84, rồi nhớ lại câu chuyện tình-chiến Trọng Thuỷ Mỵ Nương với tác phẩm Người sau lưng vua là giặc đó (Nỏ thần). Những câu hỏi, thảo luận và suy ngẫm luôn được chào đón ngay trong quá trình nhóm đàm luân di chuyển trong không gian triển lãm.

LabMobile với Phan Thảo Nguyên do Sàn Art và The Factory đồng tổ chức, và do Nguyễn Bích Trà điều phối.