Lab 2: Nghệ sĩ nói chuyện

Trong buổi trò chuyện lần này, Nguyễn Hữu Trâm Kha, Ngô Đình Bảo Châu và Trần Xuân Anh sẽ chia sẻ những ý tưởng, phát hiện, thử thách và những vấn đề nan giải trong sáu tháng làm việc tại xưởng lưu trú thuộc ‘Phòng thí nghiệm Sàn Art’. Họ sẽ nói về quá trình nghiên cứu và sáng tạo các tác phẩm trong triển lãm mới nhất tại Sàn Art. Bảo Châu chia sẻ niềm say mê với ánh sáng, Trâm Kha nói về ước vọng đẩy mạnh nữ quyền qua chính tính chất sinh học của cơ thể, Xuân Anh giải thích mối quan tâm của cô về câu hỏi ‘làm nghệ thuật là như thế nào ở Việt Nam’.