Kiến trúc của thần thoại: tương lai là quá khứ

Khai mạc triển lãm: 20.06.2014 @6:30pm
Địa điểm: Đại học Hoa Sen
Rm NZ0903 (Tầng 9)
8 Nguyễn Văn Tráng
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

 

Bài diễn thuyết này khám phá sức mạnh của những công cụ thị giác và kể chuyện chính của thần thoại, cùng di sản của chúng trong văn hoá thị giác đương đại. Tôi sẽ bắt đầu với kiến trúc của những sử thi kinh điển phương Tây lẫn phương Đông như sử thi Homer, sử thi Ramayana và câu chuyện về Hầu Vương.

Sử dụng những sử thi trên như một lăng kính, buổi diễn thuyết sẽ tiến sâu hơn vào cách thức và lý do một số thần thoại đặc thù thường tập trung vào dục tính và bạo lực, phân tích sâu kiến tạo thời gian và sự phân chia quyền lực trong đó. Tôi sẽ lấy ví dụ từ thực hành nghệ thuật của tôi và nhiều nghệ sĩ đương đại khác để làm sáng tỏ cách người nghệ sĩ đáp lại kết cấu kể chuyện theo lối thần thoại: đôi lúc tích hợp, lúc khác thách thức chúng. Tôi cũng sẽ sử dụng chất liệu tiểu thuyết hình ảnh và truyện tranh đương đại như sê-ri Amar Chitra Katha, Raj (xuất phát từ Ấn Độ), sê-ri Sandman của Neil Gaiman, sê-ri khoa học viễn tưởng Battle Star Galactica, vv… thực tế đã lồng ghép, tái dụng, chuyến biến chất liệu thần thoại cổ xưa vào ngôn ngữ thị giác của chúng.

Bạn có thể nghe lại bài giảng tại đây

Chitra Ganesh là diễn giả thuộc chương trình ‘Trí / Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.