Guided tour: Dây chằng thời gian

Trong thời gian diễn ra triển lãm “Dây chằng thời gian” tại 10 Chancery Lane Gallery, Hồng Kông, đồng giám tuyển của triển lãm là Dinh Q. Le – nhà sáng lập Sàn Art, và Zoe Butt – giám tuyển, cây bút và cố vấn Sàn Art, hướng dẫn tham quan và giới thiệu về triển lãm.