Giá trị của lao động nghệ thuật – Phòng thí nghiệm ý tưởng

Khai mạc triển lãm: 24.04@6pm
Địa điểm: Sàn Art 
3 Mê Linh, Bình Thạnh
Tp.HCM

 

 

Nhóm Lao Động Nghệ Thuật sẽ chia sẻ xuất phát điểm của triển lãm ‘Niềm Tin Không Điều Kiện’, một thực nghiệm từ nhiều giả thuyết về niềm tin cùng lúc vào y học hiện đại và việc chữa bệnh bằng tâm linh. Nhóm 3 nghệ sĩ sẽ kể lại hành trình đi từ giả thuyết ban đầu đến những lối rẽ nghiên cứu về nhãn khoa*; về câu chuyện mù chữ tại Việt Nam và sự ra đời của bảng chữ cái tiếng Việt hiện đại; đến sự kiện ‘Khu vườn kỳ lạ’ ở Long An, nơi người dân tới để chữa bệnh. Tất cả nhằm hiểu rõ thêm khái niệm nhân học của ‘sự đau khổ’ trong tương quan với ‘thuyết linh vật’.

Lao Động Nghệ Thuật cũng bàn đến phương pháp làm việc của họ – rằng ‘phòng thí nghiệm ý tưởng’ hoạt động như một tổ chức chiến lược kiểu ‘think-tank’, với sự tham gia của nhiều nhà lý thuyết và nhà khoa học uy tín nhằm tư vấn, thách thức, xem xét các nghiên cứu của nhóm. Cộng tác này cho thấy thực hành nghệ thuật rất gần với các lĩnh vực khác như nhân học, lịch sử, kiến trúc, y học vốn luôn đóng góp các ý tưởng cấp tiến, có giá trị xã hội cao trong cuộc sống hàng ngày. Đối thoại chéo giữa nghệ thuật và khoa học như cách của nhóm Lao Động Nghệ Thuật là nỗ lực chứng tỏ thực hành nghệ thuật không giới hạn trong phòng tranh. Đối lại, thực hành của họ biện luận mạnh mẽ rằng những liên kết như vậy có tính thực tiễn và giáo dục, có khả năng xúc tác, kết nối những cộng đồng khác nhau để mang lại những thay đổi cần thiết cho xã hội.

*Nhãn khoa: chuyên ngành y khoa chuyên nghiên cứu cấu tạo, hoạt động và các bệnh về mắt.

Nhóm Lao Động Nghệ Thuật tham gia trong dự án Kích/Nghĩ, thuộc dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng Tử Claus với Sàn Art tài trợ.