Đinh Q. Lê & Tuấn Andrew Nguyễn : ” Cú pháp và ngữ âm”

Kết hợp với ‘Cú pháp và lối’, Đinh Q. Lê và Tuấn Andrew Nguyễn thảo luận về ý tưởng và ý nghĩa của tác phẩm trưng bày của họ