Chiến thuật Queer, Nếp Ả, Nút Dín

Buổi thảo luận & Workshop với Việt Lê, MFA, PhD
Sự kiện này nằm trong chương trình Vườn Lài ăn khoai chấm mật

Thời gian: 29.02.2019 @15:00
Địa điểm: Sàn Art 
Millennium Masteri
Văn phòng B6.16
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4,
Ho Chi Minh City, Vietnam
(vào cổng Nguyễn Hữu Hào)

 

Trọng tâm buổi thảo luận và workshop với nghệ sĩ, giám tuyển và người viết Việt Lê là video thể nghiệm queer và văn hoá đại chúng. Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét và thảo luận ba chủ đề sau:
– Phản hồi nghệ thuật đến bạo lực mang tính chất hệ thống
– Các nghệ sĩ Queer Châu Á và Mỹ gốc Á, những trở ngại “Nút dính / Sticking Points” của chính trị căn tính (identity politics) của LGBTQIA+
– Đường lên level Triệt Sướng hàng ngày

1. Trao đổi Queer
– Thế nào là xây dựng cộng đồng trong hoàn cảnh bạo lực hệ thống?
– Xem xét các thực hành sáng tạo của bạn trong so sánh với các thực hành và thảo luận phản tư khác
– Giai cấp, chủng tộc, giới quyện vào chính trị queer như thế nào?

2. “Nếp ả/Sticky Rice” và “Nút dính/Sticking point” (Chiến lược Queer Mỹ / Á)
– Giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ “Nếp ả” và thảo luận
– Phản tư và những hạn chế của LGBTQIA+ (“Nút dính / Sticking Points”)

3. Workshop: Queer Killjoy / Queer Triệt Sướng
– Bạn chính là “dũng sĩ” Queer Triệt Sướng à? (dựa trên tác phẩm của Sara Ahmed, Jan Bernabe, và Alyson Mitchell)
– Xua đuổi bóng ma văn hoá đại chúng (nhưng tại sao lại phải làm điều đó?)