Cách đăng ký chương trình Phòng thí nghiệm Sàn Art – Phiên 7

Hướng dẫn từng bước đăng ký tham gia Phòng thí nghiệm Sàn Art – Phiên 7

1. Đc k thông tin v Phòng thí nghim San Art 

2. Đin vào mu đơn đăng ký, gi kèm CV, bài viết và tp hp hình nh tác phm tiêu biu đã hoàn thành hoc thuc nhng ý tưởng mi đang được phát trin. Lưu ý, không được gi quá 6 hình. Mi hình gi dưới dng JPEG và không quá 1MB.

3. Cung cp mt bài viết trình bày ca ngh s, miêu t nhng ý tưởng ca mình (ít nht 300 t).

4. Gi toàn b thông tin trên (CV, đơn đăng ký,bài viết trình bày, tập hợp hình ảnh) đến ‘hello@san-art.org’, vi email tiêu đ ‘Tên bn – Đơn đăng kí Lab 7′

5. San Art s gi email xác nhn khi nhn được h sơ ca bn

ơn xin có th bng tiếng Vit hoc tiếng Anh)

Hn np đơn đăng ký:  30 tháng 1, 2015

Phiên Lab 7 sẽ diễn ra từ 1/6/2015 đến 1/12/2015