Buổi nói chuyện: Xưởng Thí Nghiệm Sàn Art Phiên 8

Sàn Art Laboratory session 8 thân mời mọi người đến tham dự buổi trò chuyện cùng Questal Tay (Singapore), Nguyễn Quốc Dũng ( Việt nam) và Dara Kong (Cambodia), ba nghệ sỹ Phiên 8 – phiên cuối cùng của chương trình nghệ sĩ lưu trú Sàn Art Laboratory. Hãy cùng tìm hiểu hành trình của họ trong 5 tháng qua, nỗ lực vượt qua hoặc xoay trở ước lệ xã hội: cùng nhìn xuyên những vết thương của một tấm vải, dõi vào mắt của một chủ thể bị phân biệt đối xử, hoặc lần theo những tấm bản đồ của một người xa lạ cô đơn. Song song với những câu chuyện đó là quá trình thử nghiệm nghệ thuật thông qua sự lựa chọn chất liệu, chủ đề, và kỹ thuật của ba nghệ sĩ.