Buổi nói chuyện giữa Võ Trân Châu và Trần Quang Đức

Ở giao điểm giữa thời sự và tự sự, nghệ sĩ Trân Châu và nhà nghiên cứu Trần Quang Đức (tác giả ‘Ngàn năm áo mũ’) sẽ cùng chia sẻ hành trình của mình, một người để thực hiện tác phẩm và người kia khai mở những nút thắt lịch sử có liên quan đến nghiên cứu của nghệ sĩ. Bích Trà, Quản lý của Sàn Art sẽ điều dẫn buổi trò chuyện. Mời mọi người đến thăm!

***

hình anh do Manzi Art Space và Trần Quang Đức cho phép sử dụng