Buổi nói chuyện của nghệ sĩ khách mời: Frederic Sanchez

Trước buổi Mở Cửa Xưởng, nghệ sỹ khách mời người Pháp gốc Việt Frederic Sanchez (đang sống và làm việc tại Thượng Hải) sẽ trình bày về các dự án mà anh làm giám tuyển song song với các hoạt động sáng tác. Frederic cũng sẽ giới thiệu dự án sắp tới “Màu Đỏ”, một buổi triển lãm đơn sắc sẽ diễn ra tại The Observatory, TP.HCM.