AAA thư viện di động – Sách dong buồm : Tố Lan – Hữu Nghĩa

Được trình bày như là một phần của ‘Books set sail ‘, Tố Lan và Nghĩa sẽ thảo luận về cảm hứng và quá trình đằng sau sự hợp tác chỉnh sửa của họ trên tạp chí nghệ thuật ‘Art Asia Pacific’ và chuyên khảo ‘Ai Weiwei works 2004 – 2007’.