AAA thư viện di động – Sách dong buồm : Phượng & Khoa

Được giới thiệu như là một phần của ‘Sách dong buồm’, Phượng và Khoa sẽ chia sẽ về việc biên tập lại cuốn sách của nghệ sĩ người Pakistani, Mohammed Imran Qureshi và ‘The First Stop on the Super Highway‘ của Trung Tâm Nam June Paik tại Seoul. Thêm vào đó họ sẽ trình bày ‘Random Things’ để mời mọi người cùng tham gia vào trò chơi vẽ hình được lấy cảm hứng từ ‘Biên Tập Ngẫu Hứng’