AAA thư viện di động – Sách dong buồm : Trương Công Tùng & Jaffa Lam

Nghệ sĩ Trương Công Tùng và nghệ sĩ người Trung Quốc Jaffa Lam sẽ chia sẽ những thực hành mỹ thuật của họ. Trương Công Tùng hiện đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ chia sẽ về quá trình biên tập lại sách và biến nó thành các tác phẩm điêu khắc. Jaffa Lam hiện đang sống và làm việc tại Hồng Kông. Những dự án của chị đề cập về các chủ đề lịch sử, xã hội và văn hoá hoặc những vấn đề đô thị, thường thông qua sự tham gia của người xem và hợp tác với những người thợ thủ công (http://www.jaffalam.net). Jaffa Lam cũng chính là người đã thiết kế những tác phẩm điêu khắc đựng sách cho ‘Biên Tập Ngẫu Hứng’.