Biên tập mở : AAA thư viện di động – Chương trình chính

Tùng Mai & Thúy Trúc Mai thảo luận sự ‘chỉnh sửa’ của ‘Nghệ thuật và biến đổi xã hội: Nghệ thuật Đương đại ở châu Á và Thái Bình Dương’ (biên tập bởi Caroline Turner)

Trần Minh Đức, Sam Nguyễn và Trung Siro trình bày bản sửa công trình của nghệ sĩ Ấn Độ,

Hema Upadhyay và nghệ sĩ Trung Quốc, Guan Wei của họ bằng nghệ thuật in khuôn, graffiti và giấy pop-up

Các chương trình công cộng

24 tháng 2 @ 6:30 PM

•           Open Edit khai mạc với ‘Động đất nhỏ’ (đang trong tiến trình)

•           Books set sail với: Tung Mai & Thuy Truc Mai

•           Books set sail với: Tran Minh Duc & Sam Nguyen & Trung Siro

3 tháng 3 @ 6:30PM

•           Books set sail với: Sandrine Llouquet & Bertrand Peret

10 tháng 3 @ 6:30 PM

•           Books set sail với: Tammy Nguyen & Thomas Maresca

17 tháng 3 @ 6:30 PM

•           Books set sail với: Nguyen Kim To Lan & Nguyen Huu Nghia

24 tháng 3 @ 6:30 PM

•           Books set sail với: Jason Picard

31 tháng 3 @ 6:30 PM

•           Books set sail với: Le Hoang Bich Phuong & Le Thi Bich Khoa

7 tháng 4 @ 6:30 PM

•           Books set sail với: Truong Cong Tung & Phan Thao Nguyen

•           Jaffa Lam (Hong Kong)

9 tháng 4 @ 6:00 PM

•           Closing party! @ Sàn Art