Bùi Công Khánh & Rich Streitmatter-Tran

Thân mời các bạn đến tham dự buổi nói chuyện của Bùi Công Khánh và Rich Streitmatter về các dự án gần đây của họ.

Khánh sẽ tập trung nói về triển lãm hiện tại của anh Tại Sàn Art và L’usine, trong khi đó Rich sẽ chia sẽ những kinh nghiệm về tổ chức trong khi làm việc tại Triennale Châu Á Thái Bình Dương Lần Thứ 6 về Mỹ Thuật Đương Đại tại Phòng Tranh Mỹ Thuật Queensland, Brisbane, Úc và những trải nghiệm mới của anh về Dia/Project.