San Art Laboratory : Phiên 1

Mời bạn đến trò chuyện với ba nghệ sĩ Tuấn Mami, Nguyễn Thị Thanh Mai và Trương Công Tùng về quá trình làm việc của họ trong thời gian tham gia phiên Một của chương trình ‘xưởng làm việc/lưu trú sáng tác’ nội địa đầu tiên mang tên ‘Phòng Thí nghiệm Sàn Art’.