3Ps: Người Diễn Diễn Người Được Diễn V3 – Buổi Tập

3Ps: Người Diễn Diễn Người Được Diễn V3 – Buổi Tập
với Tricia Nguyen, Kanji Shimizu, Trà Nguyễn

Thời gian: 04.06.2019
Địa điểm: Cà Phê Thứ Bảy Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh

Một vở kịch ý niệm ngắn của Trà Nguyễn

Ra mắt ở Sài Gòn vào tháng 6.2019

Một vũ công, một diễn viên, và một biên kịch gặp lại nhau. Họ cùng nhau tưởng tượng lại vai trò của mình trong một vở kịch mới. Rồi họ tập kịch.

*Buổi Tập kéo dài 20 phút, sau đó có một đối thoại ngắn với người diễn (và người được diễn).