Vựng tập này đồng hành Tác Lực Ngầm, triển lãm ảnh thời chiến của nghệ sĩ Võ An Khánh, đã diễn ra tại Sàn Art vào tháng 4-9 năm 2020. Ấn bản cũng trình bày thêm những bức ảnh được tuyển lựa từ kho lưu trữ ảnh chưa triển lãm của Võ An Khánh, cùng một bài viết của giám tuyển Quyên Nguyễn-Hoàng.
Thiết kế: Nhật Q. Võ Sản xuất: Sàn Art
Nhà tài trợ: Viện Goethe
Ngôn ngữ: Việt và Anh
30 x 30 cm, 108 trang, bìa cứng
Phiên bản giới hạn: 100 bản