• Mã: BOOK-02-red 02-031
  • Được tặng bởi Goethe Institut
  • Nhà xuất bản: Times Publishing House
  • ISBN: 978-604-936-338-2

Lời giới thiệu: Nhân dịp diễn giả Marco Kusumawijaya – kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị, nhà cố vấn nghệ thuật – tới Sài Gòn tham gia chương trình Nhận Thức Thực Tại với chủ đề trọng tậm về bối cảnh đô thị hóa tại nước đang phát triển, cuốn sách ảnh TP. Hồ Chí Minh: Mega City sẽ là một ví dụ cụ thể, bày ra các lát cắt thị giác về tốc độ thay đổi của thành phố khổng lồ này. Tuy không nêu được phản biện nào về quy hoạch thành phố hay mặt trái của tốc độ đô thị hóa khẩn cấp, tập sách ảnh vẫn có một số bộ ảnh và ghi chép thú vị như: Thay đổi qua thời gian, Thủ Thiêm. Giải tỏa & tầm nhìn, Làng trong đô thị, Giao thông trong đại đô thị hay Linh hồn của Đại đô thị.